Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku - Drienovom je občianske združenie založené v roku 1999 ako potreba sústrediť záujemcov o amatérsku astronómiu v Považskobystrickom regióne a blízkom okolí. Sídlo klubu je v Plevníku-Drienovom z viacerých dôvodov:

Po skončení aktívneho pôsobenia Mgr. Juraja Bardyho v Pov. Bystrici nemal kto záujemcov o astronómiu podchytiť.
Pozorovateľňa v bývalej kolónii (v budove Pobysu) bola pre narušenú statiku strechy zatvorená.
V Plevníku-Drienovom bola,aj je skupina mladých nadšencov sústredená do astronomického krúžku,ktorého tradícia sa datuje od roku 1985.
V Plevníku-Drienovom je súkromná pozorovateľňa vhodná na amatérske astronomické pozorovania.

Štatutárnym zástupcom klubu je Boris Kardoš. V súčasnosti má klub 35 členov, väčšinu tvoria žiaci a študenti stredných a vysokých škôl.