Amatérska astronómia je v Považskobystrickom regióne spojená s menom Mgr. Juraj Bárdy, ktorého meno náš klub nesie. Tento stredoškolský profesor fyziky na Považskobystrickom gymnáziu dlhé roky viedol astronomické krúžky a všeobecne propagoval astronómiu formou prednášiek, článkov a besied najmä medzi mládežou.

Jeho najväčším snom bola výstavba ľudovej hvezdárne v Pov. Bystrici na „Šibeničnom vŕšku.“ Tomuto snu podriadil takmer všetok voľný čas – no neuspel. V jeho snahách pokračovala trojica mladých astronómov amatérov – František Michálek z Vrtižera, Zdeno Velič z Beluše a Marián Mičúch z Plevníka. Definitívne KO sľubne sa vyvíjajúcim sa plánom dal rok 1989. Po tomto roku sa spomínaná trojica rozhodla pokračovať „ na vlastnú päsť “ a postaviť si svoje vlastné pozorovateľne. P. profesorovi Bárdymu sa podarilo vybudovať aspoň slnečné hodiny, umiestnené v Považskobystrickom parku neďaleko štadiónu. V období od roku 1985 až dodnes pracuje pri považskom Osvetovom stredisku astronomicky kabinet. Tento sa snaží vrámci svojich možností podporovať osamotených astronómov, ale aj naše a iné kluby.