Prosíme všetkých priaznivcov a sympatizantov nášho klubu, ak môžu nech nám podarujú svoje 2% z daní. Vopred ďakujeme. Tlačivo je na stiahnutie tu.

Darcov láskvo prosíme aby do oddielu II vpísali údaje ktoré su vo worde tu.