Perzeidy 2017 budú opäť vo Vrchteplej v termíne od 11.8. až 19.8.2017.