Týždeň prešiel ako voda a prišiel čas nakrátko sa obzrieť čo všetko krásne nás postretlo na 35. ročníku Perzeidy 2021 - memoriálu Mariána Mičúcha a Františka Michálka. Týždenný pobyt na lúke pod pamätníkom SNP vo Vrchteplej sprevádzal bohatý program astronomických ale aj iných besied a prednášok. Vďaka patrí lektorom RNDr. Miroslavovi Znášikovi, Mgr. Karolovi Petríkovi za fantastické astronomické prednášky. Ďalej lektorom p. Františkovi Piačekovi, p. Zdenovi Bielovi, p. Bohuslavovi Kortmanovi, brig.gen., Ing. Milanovi Čelkovi a plk. Ing. Michalovi Fulierovi. Týmto všetkým lektorom sme vďační za strhujúce besedy z rôznych oblastí ľudských činností a profesií. Za organizáciu a príkladné zvládnutie veľkého množstva zabezpečenia patrí vďaka p. Márií Labudíkovej, Samuelovi Tomanovi, Martine Bírošíkovej, Michaele Špánikovej, Miroslavovi Mýtnikovi a ďalším. Vďaka patrí aj milým návštevám, ktoré prišli obdivovať krásu očného neba a za ich účasť je astronomický klub Juraja Bardyho vďačný. Verím, že všetkým návštevníkom expedície darovali jasné noci nevšedný zážitok a spolu sa budeme tešiť, že o rok sa stretneme znova pod hviezdou pamätníka SNP vo Vrchteplej.
Za AKJB,
predseda Boris Kardoš
Fotogalériu zverejníme neskôr.