Drahí priatelia, človek by si želal, aby správy, ktorými plníme obsah našej stránky boli vždy len z oblasti víťazných fotografií oblohy. Žiaľ z času na čas krátka nešťastná súhra osudových okamihov tvrdo zasiahne do našich životov a to aj v blastiach, ktoré nám v nich dlhodobo prinášajú šťastie pri pohľade na hviezdne nebo. Presne po ňom zatúžil náš dlhoročný priateľ, skúsený umelecký fotograf nočnej krajinky Ondrej Králik, ktorý pri ceste za ďalšou zo svojej fantastickej série dychberúcich fotografií utrpel ťažký úraz na masíve Manínov.

Jeho stav je veľmi vážny a tak sa zomknime v myšlienke na Ondra, Jeho priateľku Maťku a ich potomka, za jeho skoré a úspešné vyliečenie, nech opať stojí s prstom na spúšti svojho fotoaparátu pod hviezdnym nebom a naďalej teší všetkých svojich fanúšikov a široké rozpatie ľudí láskou k oblohe v srdci. 

členovia astronomického klubu Juraja Bardyho, Plevník - Drienové.

 

vsetn vstava