"V mene Astronomického klubu ďakujem všetkým za aktívnu účasť.Zvlášť chcem poďakovať Borisovi Kardošovi,Maji Labudíkovej,Jurovi Urbanovi,manželom Rečičárovým,Samovi Tomanovi,Mirovi Mytníkovi,Ferovi Michálkovi a ďalším.Bez ich pomoci by sa Perzeidy uskutočniť nemohli."