Upozorňujeme a zároveň sa ospravedlňujeme všetkým naším darcom 2% z daní,že tlčivo uvedené na našej stránke je nesprávne.Správne tlačivo je na odkaze: odkaz Ak vás vyzve daňový úrad na túto nezrovnalosť,vypíšte prosím nové tlačivo inak o váše 2 % prídeme. Ďakujeme za pochopenie.