V mene astronomického klubu ale aj v mene svojom chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohtoročných Perzeíd.Zvlášť chcem vyzdvihnúť obrovský kus práce Borisa Kardoša,Maji Labudíkovej,Mira Mytníka a Anky Rečičarovej a tiež Mati a Mišky.
Všetkým ostatním ďakujem za aktívnu účasť, prednášky a vydarené fotky, z ktorých tradične urobíme výber.