Astronomický klub Juraja Bardyho sa aj v roku 202 uchádza o 2% z Vašich daní. Naše združenie je viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov ochotných podporiť nás aj takýmto spôsobom.

Ako nás môžete podporiť?

 1. Bežní zamestnanci (fyzické osoby), ktoré požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov musia vyplniť formulár "Vyhlásenie o poukázaní dane" a následne najneskôr do 31.3.2022 spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré vystavil zamestnávateľ oba dokumenty odovzdať daňovému úradu podľa miesta bydliska. Pozor, v dokumente je treba zmeniť rok za ktorý sa platí daň (vpravo hore) a dátum (dole).

2. Postup pre právnické osoby ako aj pre fyzické osoby, ktoré daňové priznávanie podávajú samy je zložitejší. Podrobný návod je možné násjť na tomto odkaze

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 3612 1452
Adresa: Plevník 23, 018 26 Plevník - Drienové

 

Ďakujeme!