Astronomický klub Juraja Bardyho sa aj v roku 2021 uchádza o 2% z Vašich daní. Naše združenie je viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov ochotných podporiť nás aj takýmto spôsobom.

Ako nás môžete podporiť?

 1. Bežní zamestnanci (fyzické osoby), ktoré požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov musia vyplniť formulár "Vyhlásenie o poukázaní dane" a následne najneskôr do 31.3.2021 spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré vystavil zamestnávateľ oba dokumenty odovzdať daňovému úradu podľa miesta bydliska.

2. Postup pre právnické osoby ako aj pre fyzické osoby, ktoré daňové priznávanie podávajú samy je zložitejší. Podrobný návod je možné nsjť na tomto odkaze

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 3612 1452
Adresa: Plevník 23, 018 26 Plevník - Drienové

 

Ďakujeme!