Milí priaznivci astronómie, v mene astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom, Púchovského Ekoastroklubu ale aj v mene svojom, chcem všetkým poďakovať za aktívnu účasť na metorickej expedícii Perzeidy 2017 vo Vrchteplej.Zvlášť chcem poďakovať Maji Labudíkovej, Anke Rečičárovej,Mirovi Mytníkovi , Borisovi Kardošovi a starostovi obce Vrchteplá p.Kolekovi za obrovský kus obetavej organizačnej práce.Ďalej ďakujem Mirovi Jedličkovi, Jurovi Urbanovi, Ferovi Michálkovi a Majovi Rečičárovi za vytváranie výbornej atmosféry v tábore a Mati a Miške za nápady a "výber daní". Sumár vašich záberov nájdete vo fotogalérií s názvom PERZEIDY 2017.