Náš člen Matúš Motlo získal na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdách v 2.kategórii prvé miesto. Srdečne blahoželáme!
Pán Peter Kušnirák oznámil že v posledných cirkulároch MPC (z 29. mája) bolo konečne publikované meno planétky (250719) Jurajbardy!
Snímky z objavovej noci aj nejaké ďalšie informácie o planétke nájdete na stránke

http://www.asu.cas.cz/~asteroid/planetky/250719.htm

 

Historicky prvú cenu Jindřicha Zemana Junior udelovanú astrofotografom vo veku do 18 rokov získal náš člen 13 ročný Matúš Motlo za fotografiu Povrch Ganyméda s prihliadnutím aj na ďalšie fotky.O tomto jeho úspechu je písané v Kozmose č.2/2018 na strane 41.

V mene Astronomického klubu Juraja Bardyho ďakujem všetkým členom a priaznivcom nášho klubu za aktívnu činnosť a pomoc v roku 2017. Zároveň vám prajem príjemné vianoce a pokojný a na jasné noci bohatý rok 2018
 
Predseda
Všetkým členom a priaznivcom nášho klubu oznamujeme radostnú správu:Na základe aktivity našich členov Mira Jedličku, Fera Michálka a ďalších a pomoci riaditeľa hvezdárne v Partizánskom p. Vlada Meštera nám p.Peter Kušnirák oznámil, že poslal na schávlenie návrh, aby sa jedna z nim objavených planétiek volala Jurajbardy. Ak schvaľovací proces prebehne bez komplikácií, malo by sa tak stať v priebehu niekoľkých mesiacov o čom vás budeme informovať. V mene nás všetkých vyslovujem p.Petrovi Kušnirákovi nielen vďaku ale aj úprimný obdiv a želám mu veľa ďalších objavov a úspechov v jeho vedeckej činnosti.
Predseda AKJB
 

Milí priaznivci astronómie, v mene astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom, Púchovského Ekoastroklubu ale aj v mene svojom, chcem všetkým poďakovať za aktívnu účasť na metorickej expedícii Perzeidy 2017 vo Vrchteplej.Zvlášť chcem poďakovať Maji Labudíkovej, Anke Rečičárovej,Mirovi Mytníkovi , Borisovi Kardošovi a starostovi obce Vrchteplá p.Kolekovi za obrovský kus obetavej organizačnej práce.Ďalej ďakujem Mirovi Jedličkovi, Jurovi Urbanovi, Ferovi Michálkovi a Majovi Rečičárovi za vytváranie výbornej atmosféry v tábore a Mati a Miške za nápady a "výber daní". Sumár vašich záberov nájdete vo fotogalérií s názvom PERZEIDY 2017.