Drahí priatelia, človek by si želal, aby správy, ktorými plníme obsah našej stránky boli vždy len z oblasti víťazných fotografií oblohy. Žiaľ z času na čas krátka nešťastná súhra osudových okamihov tvrdo zasiahne do našich životov a to aj v blastiach, ktoré nám v nich dlhodobo prinášajú šťastie pri pohľade na hviezdne nebo. Presne po ňom zatúžil náš dlhoročný priateľ, skúsený umelecký fotograf nočnej krajinky Ondrej Králik, ktorý pri ceste za ďalšou zo svojej fantastickej série dychberúcich fotografií utrpel ťažký úraz na masíve Manínov.

Jeho stav je veľmi vážny a tak sa zomknime v myšlienke na Ondra, Jeho priateľku Maťku a ich potomka, za jeho skoré a úspešné vyliečenie, nech opať stojí s prstom na spúšti svojho fotoaparátu pod hviezdnym nebom a naďalej teší všetkých svojich fanúšikov a široké rozpatie ľudí láskou k oblohe v srdci. 

členovia astronomického klubu Juraja Bardyho, Plevník - Drienové.

 

vsetn vstava

Astronomický klub Juraja Bardyho sa aj v roku 2021 uchádza o 2% z Vašich daní. Naše združenie je viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov ochotných podporiť nás aj takýmto spôsobom.

Ako nás môžete podporiť?

 1. Bežní zamestnanci (fyzické osoby), ktoré požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov musia vyplniť formulár "Vyhlásenie o poukázaní dane" a následne najneskôr do 31.3.2021 spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré vystavil zamestnávateľ oba dokumenty odovzdať daňovému úradu podľa miesta bydliska.

2. Postup pre právnické osoby ako aj pre fyzické osoby, ktoré daňové priznávanie podávajú samy je zložitejší. Podrobný návod je možné nsjť na tomto odkaze

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 3612 1452
Adresa: Plevník 23, 018 26 Plevník - Drienové

 

Ďakujeme!

 

18 ročný Samo získal toto ocenenie za fotografiu M27.O tomto jeho úspechu sa dočítate v Kozmose 2/2019 na str. 44 a 45

Náš člen Matúš Motlo získal na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdách v 2.kategórii prvé miesto. Srdečne blahoželáme!
Pán Peter Kušnirák oznámil že v posledných cirkulároch MPC (z 29. mája) bolo konečne publikované meno planétky (250719) Jurajbardy!
Snímky z objavovej noci aj nejaké ďalšie informácie o planétke nájdete na stránke

http://www.asu.cas.cz/~asteroid/planetky/250719.htm

 

Historicky prvú cenu Jindřicha Zemana Junior udelovanú astrofotografom vo veku do 18 rokov získal náš člen 13 ročný Matúš Motlo za fotografiu Povrch Ganyméda s prihliadnutím aj na ďalšie fotky.O tomto jeho úspechu je písané v Kozmose č.2/2018 na strane 41.

Všetkým členom a priaznivcom nášho klubu oznamujeme radostnú správu:Na základe aktivity našich členov Mira Jedličku, Fera Michálka a ďalších a pomoci riaditeľa hvezdárne v Partizánskom p. Vlada Meštera nám p.Peter Kušnirák oznámil, že poslal na schávlenie návrh, aby sa jedna z nim objavených planétiek volala Jurajbardy. Ak schvaľovací proces prebehne bez komplikácií, malo by sa tak stať v priebehu niekoľkých mesiacov o čom vás budeme informovať. V mene nás všetkých vyslovujem p.Petrovi Kušnirákovi nielen vďaku ale aj úprimný obdiv a želám mu veľa ďalších objavov a úspechov v jeho vedeckej činnosti.
Predseda AKJB