Perzeidy 2019 budú vo Vrchteplej od 2.8. do 10.8.2019.Program a harmonogram prednášok zverejníme neskôr.

download - Pozvánka

download - Harmonogram prednášok